Ako správne nakupovať:

 1. Vybratie tovaru - tovar si vyberiete v jednotlivých kategóriách a podsekciách eShopu. Ak si chcete tovar zakúpiť, vyberte si požadované množstvo a gramáž, prípadne príchuť a v detaily produktu stlačte ,,Kúpiť" .

 

 1. Nákupný košík - v košíku prehľadne vidíte všetok svoj objednaný tovar s príslušným množstvom, gramážou, príchuťou a cenou za tovar ( tu môžete ľubovoľne meniť počet kusov, vymazať položky košíka, pridať produkty do košíka).
  Pokiaľ je Vami vybraný tovar v poriadku a chcete pokračovať v objednávke prejdite do dodacích údajov stlačením ikony  ,,Pokračovať v objednávke".

 

 1. Dodanie a platba - vyberte si príslušný spôsob dopravy a spôsob platby, pre pokračovanie stlačte príslušnú ikonuikonu 

 

 1. Dodacie údaje – vyplňte všetky potrebné údaje k vybaveniu objednávky a jej následnému doručeniu . Položky označené hviezdičkou sú povinné.

 

 1. Súhrn objednávky – skontrolujte si prosím druh tovaru, počet, príchuť, svoje osobné údaje potrebné k dodaniu tovaru, spôsob dopravy a platby. Pokiaľ je všetko v poriadku, odsúhlaste obchodné podmienky zaškrtnutím ikony a dokončite objednávku stlačením ikony ,,objednať“.

 

Objednávka je prijatá do 24 hodín, o prijatí objednávky budete informovaný automaticky zaslaním emailu s Potvrdením prijatia objednávky kde je uvedené aj číslo objednávky pod ktorým Vašu objednávku evidujeme. Na Vami zadanú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 
Zrušenie objednávky - každú objednávku môžete do 4 hodín od objednania zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu slovakia@fitnessmuscle.eu

 

I. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávaní budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných platných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresu, telefónne čísla, mailová adresa, IČO, DIČ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. V prípade, že ste už registrovaný zmenu osobných údajov môžete vykonať sami vo Vašom účte, pokiaľ nie ste registrovaný zmenu môžete spraviť zaslaním žiadosti o zmenu osobných údajov na info(et)fitnessmuscle.eu a informáciu ktorých osobných údajov sa to týka. Vymazanie osobných údajov na požiadanie na info(et)fitnessmuscle.eu  Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického alebo mailového kontaktu.

 

Fresh 2 Go s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu  www.fitnessmuscle.sk  prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Využívaním internetového obchodu  www.fitnessmuscle.sk objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. 

II. PLATOBNE PODMIENKY

- Doručenie poštovým kuriérom (dobierkou) - platba sa uskutočňuje pri prevzatí tovaru podľa dohodnutých platobných podmienkách, ktoré boli dané pri objednávke.

Všetky ceny v eshope  www.fitnessmuscle.sk  sú zmluvné, konečné  a uvádzané s DPH.  Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne sú časovo obmedzené.

 

III. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota je do 2 pracovných dní odo dňa objednania,

V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Preprava - objednaný tovar Vám zašleme výhradne prostredníctvom kurýrní služby DPD a nebo Zásilkovňou!   Dodanie zásielky sa realizuje v čase od 8:00 - 17:00 v dňoch pondelok - piatok (mimo dní pracovného pokoja)

Za túto službu bude pripočítané:

 k celkovej cene zásielky  od 0 eur do 50 eur poštovné 5,55 EUR,

k celkovej cene zásielky  od 51 eur do 100 eur poštovné 4,00 EUR

Pri objednávke tovaru nad 100 EUR poštovné neúčtujeme (platí pri doručení v SR). V prípade väčších balíkov sa môže cena dopravy navýšiť na 5 EUR, o tejto zmene Vás budeme vopred informovať. Cena dopravy do zahraničia je minimálna 25,00 EUR, cena sa môže zmeniť v závislosti od hmotnosti balíkov, v každom prípade zákazníka vopred informujeme o konečnej cene dopravy. Vyhradzujeme si právo platby vopred na faktúru pri dovoze do zahraničia.

 

Podmienky prepravy:

-  pri nezastihnutí Vás bude kontaktovať Slovenská Pošta  a dohodne termín dodania

Postup pri preberaní zásielky:

Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený alebo otvorený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že Vám príde tovar poškodený alebo neúplný ste povinný to bezodkladne oznámiť telefonicky (+420777844352). V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, bezodkladne kontaktujte nas telefonicky (+420777844352) . Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená.

  

IV. VRÁTENIE TOVARU

Ak si kupujúci  neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim  alebo v časovom rozsahu, ktorý si poštový kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov vynaložených  na pokus o neúspešné doručenie alebo vrátenie objednávky. .

Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
- spolu s dokladom o kúpe
- ak je to možné tak aj s pôvodným obalom

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

 V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy  a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 

 V. DODANIE DAŇOVÉHO DOKLADU  A ZÁRUČNÉHO LISTU

Daňový doklad je zasielaný priamo so zásielkou. Daňový doklad slúži ako záručný list za predpokladu, že obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu kupujúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko ak ide o fyzickú osobu.

 

VI. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Záručná lehota tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade športovej výživy alebo doplnkov výživy je expiračná doba vytlačená na obale. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • nesprávnym a nevhodným použitím výrobku, mechanickým poškodením
 • nesprávnym skladovaním, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 • neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením
 • nevhodným alebo nesprávnym dávkovaním


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu musíte reklamovať priamo v internetovom obchode.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

 

 POSTUP PRI REKLAMÁCII:

1. informujte nás o reklamácii výhradne telefonicky na čísle 0918 534 412 alebo na e-maily:info(et)fitnessmuscle.eu  Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie zákazníka je zaslanie dokladu o nadobudnutí tovaru spolu s reklamovaným tovarom.

2. reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe zašlite ako doporučený balík na našu adresu  Fresh 2 Go s.r.o Horní 30, 639 00, Brno-Štýřice, Česká republika

. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

3. zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať telefonicky na čísle +420777844352

4. o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

5. reklamačný protokol bude odovzdaný zákazníkovi písomnou formou pri prevzatí vyriešenej reklamácie.

 


Nové produkty Slevy Prohlédnuté

Momentálně nejsou žádné nové produkty

MHP X-Fit Trainer
39,00 €
31,00 €

Všechny slevy